RYWALIZACJA MIĘDZY KRAJAMI

Rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi a ich sojuszni­kami w Europie Zachodniej o wpływy na obszarach pozaeuro­pejskich, zwłaszcza w Azji, na Bliskim i Środkowym Wschodzie i w Afryce Północnej, pogłębiły jeszcze bardziej sprzeczności między zachodnimi członkami koalicji antyhitlerowskiej, umoc­niły pozycję Stanów Zjednoczonych w świecie i osłabiły pozy­cje metropolii kolonialnych w ich dotychczasowych koloniach. Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych Stany Zjed­noczone przystąpiły do umocnienia swojej pozycji w Azji, na Dalekim Wschodzie, zaś w niektórych krajach Bliskiego i Środko­wego Wschodu podjęły obfitującą w dramatyczne momenty ry­walizację o ustanowienie podporządkowanych sobie miejscowych reżimów. Działaniom na tych obszarach, a także w Afryce Pół­nocnej towarzyszyło instalowanie baz wojskowych będących mi­litarnymi punktami oparcia dla realizowanej polityki przez Stany Zjednoczone w tym regionie (np. Libia, Maroko).

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.