RUCH NARODOWOWYZWOLEŃCZY

Pomimo tego, że ruch narodowowyzwoleńczy w ko­loniach portugalskich, którym kierowały: w Angoli — MPLA, w Mozambiku — FRELIMO, w Gwinei-Bissau — PAIGC, przez długi okres miał jedynie ograniczony zasięg, to jednak osłabiał pozycje militarne i polityczne Portugalii w koloniach. Przyczyną słabości tego ruchu były także uwarunkowania historyczne i et­niczne, w których się on rozwijał, zwłaszcza zaś występowanie na obszarach Angoli, Mozambiku i innych kolonii skomplikowa­nych układów etnicznych i rozwijającej się na ich tle rywaliza­cji międzyplemiennej oraz antagonizmów, które prowadziły do osłabienia, a wielokrotnie i rozbicia rodzących się ruchów na­rodowowyzwoleńczych. Dopiero przewrót wojskowy w Portugalii w 1974 r., w wyniku którego została obalona dyktatura faszys­towska stworzył warunki dla umocnienia sił narodowowyzwo­leńczych w koloniach i w rezultacie doprowadżił do ostatecznej dekolonizacji tych obszarów.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.