ROZSZERZENIE ZADAŃ

Ogromne rozszerzenie zadań stojących przed ONZ oraz pod­jęcie przez tę organizację realizacji różnorodnych programów akcji międzynarodowych wpłynęło na znaczne zwiększenie wy­datków pokrywanych przez państwa członkowskie, głównie kraje wysoko uprzemysłowione. Wywołało to krytykę niektórych dzia­łań ONZ oraz dążenia do wydatnego zmniejszenia wydatków budżetowych. W ostatnich latach coraz częściej słyszy się głosy krytykujące działalność ONZ, zarzucające tej organizacji brak efektywnych działań w rozwiązywaniu któregokolwiek z wielkich problemów nękających ludzkość. Te głosy krytyczne są częściowo uzasad­nione, zwłaszcza w kwestiach finansowych. Inaczej jest w sferze problemów politycznych. ONZ nie może przecież narzucić ja­kiemukolwiek państwu czy grupie państw stanowiska większości.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.