ROLA STYMULATORA

W niektórych tylko konfliktach ONZ mogła odegrać rolę sty­mulatora bądź też czynnika nadzorującego podjęte postanowie­nia. Większość konfliktów regulowana była na innym forum, poza ONZ. Nawet jeżeli organizacja ta firmowała działalność poszcze­gólnych misji, to i tak liczył się nie tyle szyld tej organizacji, ile państw, które wchodziły w skład kontyngentów sił militar­nych czy misji obserwacyjnych (wojny indyjsko-pakistańskie, konflikt bliskowschodni i inne). W okresie swojego istnienia ONZ rozpatrywała wiele konflik­tów i kryzysów, jakie miały miejsce na obszarach pozaeuropej­skich. Należy przypomnieć, że już w krótkim czasie od chwili powstania tej organizacji, bo w 1946 r., interesowała się ona problemem indonezyjskim, że przez wiele lat zajmowała się kon­fliktem wietnamskim i całokształtem wojen na Półwyspie Indo- chińskim, że odegrała niezbyt chlubną rolę w okresie wojny koreańskiej.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.