ROLA ONZ

Rola ONZ sprowadzała się nierzadko jedynie do wy­słuchania zainteresowanych stron. W niektórych tylko przypad­kach podejmowane były działania mające na celu zapobieżenie dalszemu rozwojowu konfliktu oraz jego zamrożeniu bądź osta­tecznej likwidacji.O    stanowisku ONZ wobec konfliktu będącego przedmiotem rozważań decydowały nie tylko racje stron będących w konflik­cie, lecz także konkretny, polityczny układ sił na forum organu, który danym konfliktem się zajmował. Było to między innymi przyczyną nadużycia flagi ONZ dla hegemonistycznych i imperia­listycznych celów Stanów Zjednoczonych w konflikcie koreań­skim oraz dla utrzymania więzi neokolonialnych Konga z Zacho­dem na początku lat sześćdziesiątych w czasie wojny domowej w tym kraju.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.