PRZYZNANIE PEŁNYCH PRAW

Walka w Republice Południowej Afryki toczy się nie tyle dekolonizację tego kraju — albowiem w rzeczywistości jest to wielorasowe państwo niepodległe — ile o przyznanie pełnych praw wszystkim grupom narodowościowym zamieszkującym ten kraj. Walka ta rozgrywana głównie na płaszczyźnie politycznej przybiera przecież nierzadko krwawe formy. Jest przedmiotem zainteresowania światowej opinii publicznej, tematem obrad przyjętych rezolucji przez Organizację Narodów Zjednoczo­nych. Uczestniczy w niej aktywnie Afrykański Kongres Naro­dowy oraz wiele innych partii postępowych działających w tym kraju, w tym Komunistyczna Partia Południowej Afryki. Chodzi przede wszystkim o to, aby rdzenna ludność tych ziem — Afry­kanie mieli prawo do współdecydowania o losach tego kraju, możliwości dysponowania pełnią praw politycznych i ekonomicz­nych, której dotąd są pozbawieni.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.