PRZYSPIESZONY PRZEBIEG

Tym zaś, co przyspieszyło jej przebieg było zapoczątkowane już w krótkim okresie po zakończeniu działań wojennych współzawodnictwo dwóch systemów: socjalizmu i kapitalizmu, które zmuszając kra­je kapitalistyczne do koncentracji wszystkich swoich sił i mo­żliwości na płaszczyźnie konfrontacji z ZSRR i krajami socja­listycznymi umożliwiło nie zawsze okrzepłym jeszcze partiom politycznym i ruchom narodowowyzwoleńczym podjęcie walki o   likwidację kolonializmu. Dlatego właśnie jej zapoczątkowanie zbiegło się z zakończeniem drugiej wojny światowej.Warunki tego typu nie istniały w okresie międzywojennym. Dlatego też wówczas walka narodowowyzwoleńcza nie mogła przybrać szerszych rozmiarów. Dopiero koniec wojny, osłabienie wielkich metropolii kolonialnych, wzmocnienie pozycji Związku Radzieckiego i powstanie ONZ, stworzyły zespół uwarunkowań zewnętrznych, w których walka taka mogła być podjęta i uwień­czona sukcesem.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.