PRZYJĘTE UCHWAŁY

W uchwałach przyjętych przez konferencję w Delhi (1983 r.) zachowane zostały wszystkie dotychczasowe ‚zasady polityczne ruchu, akceptacja działań na rzecz międzynarodowego odprężenia rozbrojenia, potępienie polityki neokolonialnej państw imperia­listycznych w „trzecim świecie”, poparcie dążeń na rzecz osta­tecznej likwidacji zależności pozostałych jeszcze obszarów kolo­nialnych i zależnych. Jednocześnie jednak kraje niezaangażowane są skłonne szukać wyłącznych przyczyn napięć w podziale świata na bloki, nie wnikając w istotę przyczyn wielu konfliktów wywo­łanych polityką państw imperialistycznych. Niektóre państwa niezaangażowane są skłonne prowadzić politykę w kategoriach „równoważenia” wpływów wielkich mocarstw. W polityce tych państw na plan pierwszy wysunęły się ostatnio kwestie związane i z całokształtem międzynarodowych problemów ekonomicznych.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.