PRZEKSZTAŁCENIE ONZ

W ten sposób ONZ przekształciła się w najbardziej re­prezentatywne forum negocjacji w kwestiach zarówno global­nych, jak i regionalnych. W ślad za tym rozbudowie uległa struk­tura samej organizacji, a zwłaszcza jej personel techniczny i po­lityczny, działalność wydawnicza itp.Najważniejszym organem ONZ pozostaje nadal Zgromadze­nie Ogólne (ZO), w którym uczestniczą wszyscy członkowie orga­nizacji. Raz do roku jest organizowana sesja zwyczajna, prze­ważnie z bardzo rozszerzonym porządkiem dziennym. Przykła­dem może być XXXVI sesja Zgromadzenia Ogólnego, która za­wierała w swoim programie aż 134 punkty porządku dzien­nego. Świadczy to o tym, że skomplikowane problemy stosun­ków międzynarodowych są prezentowane na forum tej organiza­cji. Niektóre z nich podejmowane są corocznie od kilkunastu lat należy sądzić, że będą one postawione na porządku dziennym przyszłych obrad Zgromadzenia Ogólnego tej organizacji.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.