PRZEDSTAWIONE CZYNNIKI

Przedstawione czynniki przyczyniły się do tego, że nie do­szło do utworzenia ogólnokontynentalnej organizacji regionalnej państw, ale jednocześnie na tym właśnie kontynencie sformuło­wano pięć zasad pokojowego współistnienia i koncepcję niezaangażowania w stosunkach międzynarodowych.Jak już wspomniano inicjatorem dążeń do nawiązania bliższej współpracy między krajami azjatyckimi były przede wszystkim Indie. Działania w tym kierunku realizowane były zarówno na płaszczyźnie międzyrządowej, jak i poprzez działające w krajach tego regionu organizacje polityczno-społeczne i instytucje nau­kowe.W 1947 r. w New Delhi odbyła się ogólnoazjatycka konferen­cja, której celem była kontynuacja podejmowanych w przeszłości działań na rzecz solidarności azjatyckiej.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.