PROCES DOJRZAŁOŚCI SPOŁECZNEJ

Proces dojrzałości społecznej i politycznej ludności tych państw był dość wysoki. Posiadały one również rozbudowane siły wytwórcze i infrastrukturę niezbędną dla samodzielnego bytu państwowego.Utworzenie państwa Izrael pociągnęło za sobą już od samego początku poważne komplikacje międzynarodowe związane z fak­tem, iż rezolucja ONZ w tej sprawie zrealizowana została tylko częściowo. Nie powstało bowiem wraz z państwem Izrael pań­stwo arabskie Palestyny. Nasileniu uległy natomiast działania wojenne między ludnością żydowską a arabską toczące się przez całe dziesięciolecia i wywołujące daleko idące reperkusje mię­dzynarodowe w skali regionalnej i globalnej aż po dzień dzisiej­szy.Rezultatem zmian politycznych w tej części świata było rów­nież proklamowanie w 1946 r. niepodległości Jordanii znajdują­cej się od tamtego czasu pod zwierzchnictwem brytyjskim.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.