PROBLEMY ZAKOŃCZENIA DEKOLONIZACJI

Trwająca na początku lat siedemdziesiątych wojna w Indochinach czyniła realizację tej koncepcji mało realną. Również obecny układ sił w Azji Południowo-Wschodniej, a zwłaszcza polityka nacisków i szantażu ChRL na Wietnam oraz całokształt wydarzeń na Półwyspie Indochińskim pozostawiają te koncepcje w sferze niezrealizowanych projektów. Jak już wspomniano w pierwszej połowie lat sześćdziesią­tych nastąpiła likwidacja systemu kolonialnego. Uchwalenie w 1960 r. przez ONZ Deklaracji o przyznaniu niepodległości kra­jom i narodom kolonialnym nie oznaczało przyznania samodziel­ności tym obszarom, które pozostawały jeszcze w zależności od mocarstw kolonialnych. Te ostatnie bowiem, mimo presji moral­nej, jaką niewątpliwie stwarzała przyjęta deklaracja nie zrezyg­nowały z posiadanych przez siebie wpływów w różnych częściach świata.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.