PROBLEMY DZIAŁAŃ

Przedstawione stanowisko krajów rozwijających się znalazło swój wyraz w uchwalonych wcześniej, bo jeszcze na XV sesji Zgromadzenia ONZ, rezolucjach w sprawie zapobieżenia dalsze­mu rozprzestrzenianiu się broni jądrowej oraz w rezolucji w spra­wie zawieszenia doświadczeń jądrowych i termojądrowych przy­jętych 20 grudnia 1960 r.Tak więc jakkolwiek dialog rozbrojeniowy toczył się głównie poza salą obrad ONZ, na płaszczyźnie stosunków między USA, ZSRR, kraje „trzeciego świata” od samego początku włączyły się w ten dialog, próbując wywrzeć istotny wpływ na jego prze­bieg. Przyjęto w tej sprawie dziesiątki różnych rezolucji. Problemy działań na rzecz rozbrojenia i odprężenia między­narodowego były też — jak już o tym wspomniano — jednym z czynników cementujących ruch krajów niezaangażowanych, który w założeniach jego organizatorów miał odegrać rolę swo­istej „trzeciej siły” w światowym układzie sił.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.