PROBLEM ORGANIZACJI

Szczególnym jednak problemem dla społeczności międzynaro- konferencję ministrów spraw zagranicznych Ameryki w Bogo­cie .Założeniem programowym tej organizacji jest działalność na rzecz umocnienia pokoju i’ bezpieczeństwa na tym kontynencie, pokojowe rozstrzyganie sporów, zapobieganie konfliktom, wspól­nie zorganizowane przeciwdziałanie wszelkim aktom agresji oraz obustronna pomoc, rozwiązywanie wzajemnych problemów gos­podarczych, politycznych i prawnych państw amerykańskich, po­dejmowanie wysiłków zmierzających do rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturalnego itp. W przyjętej na konferencji w Bogocie Karcie OPA w na­stępujący sposób precyzowano cele tej organizacji.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.