POZNANIE I ZROZUMIENIE

Reżim seulski od chwili jego proklamowania współpracował z ONZ, a jego przedstawiciele uczestniczyli nieformalnie w pracach nie­których jej organów. KRL-D przeciwnie nie miała możliwości prezentowania swojego stanowiska na forum tej organizacji. Dla­tego kampania polityczna w ONZ wokół źródeł i charakteru konfliktu koreańskiego była ściśle związana z przełamaniem boj­kotu KRL-D przez tę organizację. Właściwe poznanie i zrozu­mienie charakteru walki narodowowyzwoleńczej narodu koreań­skiego mogło wywrzeć wpływ na stanowisko szczególnie nowo wyzwolonych państw Azji i Afryki. Państwa socjalistyczne, które zabiegały o zaproszenie przedstawiciela KRL-D do ONZ, oczeki­wały zrozumienia, zwłaszcza wśród tej grupy krajów. Wysiłki te okazały się jednak wówczas mało skuteczne.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.