POWOŁANIE DO ŻYCIA ORGANIZACJI

Powołanie do życia tej organizacji było niewątpliwie pierw­szym krokiem zmierzającym do zacieśnienia współpracy między narodami Azji i podjęcia wspólnych przedsięwzięć na rzecz koor­dynacji działań na arenie międzynarodowej. Organizacja Stosunków Azjatyckich nie była jednak w stanie zrealizować zadań, które przed nią postawiono. Wpłynęły na to w istotnym stopniu konflikty, jakie w tym czasie uwidoczniły się w różnych częściach Azji oraz pogłębiające się zróżnicowania ideologiczno-polityczne. Należy przypomnieć, że Indie, Pakistan, Birma i Cejlon uzyskały niepodległość. Nastąpiło proklamowanie Chińskiej Republiki Ludowej, uległa dalszej aktywizacji walka wyzwoleńcza w niektórych krajach Azji Południowo-Wschodniej.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.