POTWIERDZENIE ZALECEŃ

Potwierdza ponownie swoje zalecenia skierowane do państw posiadających broń nuklearną o powstrzymanie się od jakich­kolwiek działań sprzecznych z duchem i celem niniejszej rezo­lucji oraz z celem ustanowienia w regionie Bliskiego Wschodu strefy bezatomowej, objętej skutecznym systemem. gwarancji oraz o współdziałanie z państwami tego regionu w ich wysiłkach na rzecz poparcia tych celów”. Założenia te nie zostały jednak zrealizowane ze względu na skomplikowaną sytuację na obszarach Bliskiego \i Środkowego Wschodu, nierozstrzygnięcie do końca skutków agresji Izraela na kraje arabskie, wojnę między Iranem a Irakiem oraz faktycz­ny stan wojny domowej w Iranie. Przede wszystkim należy jed­nak zwrócić uwagę na fakt, że niektóre państwa regionu zdają się zmierzać do posiadania broni termojądrowej. Zdaniem niektó­rych polityków Izrael, który zresztą nie głosował za jej przyję­ciem, dysponuje już nią od wielu lat.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.