POSTĘPUJĄCY PROCES

W miarę postępującego procesu latynizacji działalność OPA skupiła się głównie na problemach społeczno-gospodarczych. Pod­jęte zostały wysiłki zmierzające do oparcia współpracy gospo­darczej państw regionu na zdrowych podstawach. Jednocześnie wzmogły się naciski na Stany Zjednoczone zmierzające do unie­możliwienia w przyszłości wykorzystania mechanizmów OPA do, interwencji w sprawy wewnętrzne poszczególnych państw człon­kowskich. Procesy te uległy nasileniu dopiero w połowie lat sześćdzie­siątych. Sprzeczności między Stanami Zjednoczonymi a pozo­stałymi członkami OPA w pewnym stopniu osłabiły aktywność tej organizacji. Przeżywa ona swoisty kryzys będący wynikiem faktu, że stare koncepcje zakładające izolację Ameryki Połud­niowej od generalnych problemów współczesnego świata,, przy jednoczesnym zachowaniu dominującego wpływu Stanów Zjed­noczonych na tych obszarach, przestały być po prostu aktualne.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.