POSŁUGIWANIE SIĘ TERMINEM

Ogólnikowe posługiwanie się terminem wielkie mocarstwa, stawiające na równej płaszczyźnie politykę ZSRR i Stanów Zjed­noczonych, było kolejną przyczyną, dla której przy braku jedno­litego stanowiska wielkich mocarstw znajdujących się na zew­nątrz strefy Oceanu Indyjskiego trudno było przyjąć realne i konstruktywne rozwiązania.Wreszcie po trzecie, czynnikiem utrudniaj ącym działania na rzecz utworzenia strefy pokoju były sprzeczności między pań­stwami tego regionu. Trzeba wspomnieć o pełnej konfliktów i tarć historii stosunków indyjsko-pakistańskich, o różnym sta­nowisku państw tej strefy wobec problemu denuklearyzacji, wreszcie o wyścigu zbrojeń w państwach regionu. W związku z faktem, iż pojęcie strefy Oceanu Indyjskiego rozciągnięte zostało na obszary Półwyspu Arabskiego i Afryki Wschodniej brzemienne w konflikty i sprzeczności łącznie z sy­tuacją istniejącą w Republice Południowej Afryki i stanowiskiem krajów „trzeciego świata” wobec tego państwa, ze względu na prowadzoną przez nie politykę apartheidu — wszystko to stwo­rzyło splot sprzeczności niemożliwych do rozwiązania.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.