POLITYKA ZBROJEŃ

Polityka zbrojeń była ważnym elementem polityki zagranicz­nej Stanów Zjednoczonych już od chwili zakończenia drugiej wojny światowej i służyła umacnianiu przez nie pozycji czoło­wego mocarstwa świata kapitalistycznego. Posiadany potencjał ekonomiczny i militarny pozwalał Stanom Zjednoczonym na kształtowanie oblicza świata w kapitalistycznej sferze wpływów . Obejmowała ona obok Europy Zachodniej, Japonii i Ameryki Po­łudniowej większość pozostałych obszarów „trzeciego świata”.Związek Radziecki i kraje socjalistyczne zainteresowane były z kolei w utrwaleniu powojennego układu sił, widząc w nim gwa­rancję stabilizacji politycznej oraz warunki sprzyjające powojen­nej odbudowie, zaś w przyszłości współpracy gospodarczej. Dla­tego aktywnie działały na rzecz ograniczenia wyścigu zbrojeń.Debaty rozbrojeniowe prowadzone na forum ONZ w latach 1945—1960 nie przyniosły większych rezultatów.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.