POKOJOWE WSPÓŁISTNIENIE

Zacznijmy od problemu pokojowego współistnienia. Wszyst­kie kraje rozwijające się w ciągu minionych lat opowiadały się mniej lub bardziej wyraźnie za akceptacją tej zasady w sto­sunkach międzynarodowych. Jednakże towarzyszyły temu, for­mułowane od czasu do czasu, wątpliwości. Na podstawie steno­gramów posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego ONZ, wystąpień przy­wódców politycznych, a także programów partii rządzących można wnioskować, iż w wielu kwestiach wątpliwości te były for­mułowane w sposób jednoznaczny, zaś w większości przypadków były przemilczane, co również świadczy o zajęciu określonego stanowiska. Chodziło tutaj przede wszystkim o to, że niektóre państwa „trzeciego świata” rozumiały pokojowe współistnienie głównie jako platformę współdziałania dwóch światowych sy­stemów, z pominięciem interesów — bądź jeszcze wyraźniej — kosztem „trzeciego świata”.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.