POGÓRZE KARPACKIE

Omówione rejony turystyczne Karpat są oddzielone od reszty kraju sze­rokim pasem Pogórza Karpackiego. Jest ono turystycznie mniej atrakcyj­ne ze względu na maje deniwelacje, słabe’ zalesienie (z wyjątkiem pogó­rzy Dynowskiego i Przemyskiego), rolnicze użytkowanie terenu, gęstą za­budowę wiejską i niedostateczne zagospodarowanie turystyczne.Na tym tle wyróżniają się jednak niewielkie rejony lub punkty a sil-, nej frekwencji. .Waloremjiajwyżej tu cenionym jest woda, toteż ruch tu­rystyczny, częściowo. świąteczny, skupia się zwłaszcza w dolinach rzek i nad sztucznymi zbiornikami wodnymi. Największym z nich jest , utworzone przez zaporę o,wysokości 49m, którą zaczęto budowac przed II wojną światową, a ukończono w 1941 r. Nad jeziorem leżą liczne ośrodki wypoczynkowe.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.