PODSTAWY NEGOCJACJI

Rząd ChRL domaga się jako podstawy negocjacji wyco­fania wszystkich obcych wojsk z Korei, uznania, że sami Ko­reańczycy powinni rozwiązać swoje sprawy wewnętrzne, wyco­fania wojsk Stanów Zjednoczonych z Tajwanu oraz przywrócenia ChRL należnego jej miejsca w ONZ. Inicjatywa krajów afro- azjatyckich zakończyła się więc fiaskiem, ale pewne idee wypra­cowane wówczas przez Grupę do Spraw Rozejmu znalazły odbi­cie w układzie rozejmowym z 27 lipca 1953 r. tyle tylko, że w samych rokowaniach rozejmowych państwa afroazjatyckie nie odegrały żadnej roli. Większość krajów rozwijających się zachowała swoją pro­zachodnią orientację przez cały okres wojny koreańskiej. Trzeba jednak przyznać, że w tej licznej i bardzo zróżnicowanej grupie państw wykrystalizowały się jednocześnie wśród niektórych państw azjatyckich i arabskich określone postawy neutralne wbrew naciskom Stanów Zjednoczonych. Ich przykładem był sto­sunek do spuścizny wojennej po wejściu w życie układu rozej- mowego, kiedy groźba eskalacji wojny już nie istniała.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.