PODOBNIE JAK WSZYSTKIE INNE REZOLUCJE

Podczas jesiennej sesji Zgromadzenia Ogólnego w 1953 r. Stany Zjedno­czone wniosły pod jego obrady sprawę rzekomych okrucieństw popełnionych przez stronę koreańsko-chińską wobec jeńców wo­jennych strony przeciwnej. Rezolucja w tej sprawie miała od­wrócić uwagę opinii publicznej od rzeczywistych przestępstw, jakich dopuściły się w Korei amerykańskie siły powietrzne. Po­dobnie jak wszystkie inne rezolucje zachodnie tak również i ta uzyskała większość w Zgromadzeniu Ogólnym. Niezależnie jed­nak od państw socjalistycznych, które były przeciwne tej rezo­lucji, nie uzyskała ona także poparcia Afganistanu, Arabii Sau­dyjskiej, Birmy, Egiptu, Indonezji, Iraku, Jemenu, Pakistanu i Syrii. Można zatem stwierdzić, że Stany Zjednoczone, które w 1950 r. wywierały dominujący wpływ na niesocjalistyczne państwa członkowskie ONZ, w czasie wojny koreańskiej i po jej zakończeniu bynajmniej nie skonsolidowały wokół siebie tej gru­py państw.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.