POCZUCIE ZAGROŻENIA

Poczucie zagrożenia, zwłaszcza wśród krajów azjatyckich, wyraźnie wzrosło z chwilą militarnego za­angażowania się Chin w wojnie koreańskiej. Wpłynęło to na bardziej wyważony stosunek tych państw do wydarzeń w Korei, do wzrostu ich inicjatywności i poszukiwania pokojowych, kom­promisowych dróg zażegnania konfliktu.Charakter konfliktu i stosunek do KRL-D. Od samego początku kraje rozwijające się w zasadzie przyjęły amerykański „legalistyczny” punkt widzenia w sprawie wojny koreańskiej i traktowały ją jako wojnę agresywną jednego pań­stwa przeciw drugiemu. Już w pierwszym od wybuchu wojny raporcie Komisji ONZ do Spraw Korei z 26 czerwca 1950 r. określono przyczynę konfliktu jako „skoordynowany, przygoto­wany i potajemnie dokonany atak” ze strony KRL-D.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.