PIERWSZE SPOTKANIE

Było to pierwsze spotkanie międzynarodowe tej rangi, w którym uczestniczyli szefowie rządów, ministrowie spraw zagranicznych i wybitni politycy. Warto podkreślić również udział w charakte­rze obserwatorów wielu przedstawicieli ruchów narodowowyz­woleńczych prowadzących wówczas walkę o wyzwolenie swoich krajów. Przedmiotem obrad konferencji w Bandungu były problemy związane ze współpracą gospodarczą i kulturalną niepodległych krajów Azji i Afryki, likwidacją kolonializmu i urzeczywistnię- : niem prawa narodów do samookreślenia, wreszcie z działaniami zmierzającymi do utrwalenia pokoju na całym świecie. Przyjęte przez konferencję dokumenty były pierwszą próbą sformułowa­nia wspólnych poglądów i zasad działania krajów rozwijających się na arenie międzynarodowej. Dotyczyły one pokoju i współpra­cy, zasad pokojowego współistnienia, poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich narodów, nieingerencji ‚ w sprawy wewnętrzne innych państw i wzajemnej współpracy.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.