PEŁEN OBRAZ

Dla pełnego obrazu naszych rozważań należy dodać, że można zaobserwować nowe zjawisko, a mianowicie podjęcie przez nie­które kraje „trzeciego świata” działań na rzecz rozwoju włas­nego przemysłu zbrojeniowego. W 17 państwach pozaeuropejskich produkuje się już dzisiaj samoloty bojowe, mi.n. w Indonezji, Pakistanie, Argentynie, Chile, Korei Południowej, Filipinach, Taj­wanie, Kolumbii, Tajlandii, Indiach, Brazylii itp. W 20 pań­stwach buduje się okręty wojenne, w 8 — pociski sterowane, w 5 — czołgi. W niektórych krajach „trzeciego świata” rozwija się przemysł, który produkuje broń rakietową i zmierza do za­pewnienia sobie możliwości produkcji broni termojądrowej. Ma­jąc na uwadze brak odpowiedniego zaplecza konstrukcyjno-pro- dukcyjnego, państwa te wiążą się dla celów kooperacji i trans­feru technologii z zachodnimi koncernami zbrojeniowymi, przy­nosząc im zyski, a ponadto zacieśniając więzi współpracy poli­tycznej z Zachodem.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.