PAŃSTWO Z AUTORYTETEM

Misję tę zazwyczaj spełniało państwo cieszące się auto­rytetem na arenie międzynarodowej, zwłaszcza zaś wielkie mo­carstwa, czasami również ONZ. Niektóre konflikty o charakterze regionalnym można była załagodzić w obrębie działających na tych obszarach organizacji regionalnych. Właściwie wszystkie konflikty w tej czy innej formie trafiały na forum ONZ. Racje poszczególnych stron znajdowały swój wyraz w wystąpieniach szefów delegacji na posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dla rozważenia stanowiska poszczególnych stron i podjęcia od­powiednich rezolucji nierzadko zwoływano specjalne posiedzenia Bady Bezpieczeństwa. Często też powoływane były specjalne komisje bądź komitety ad hoc dla rozwiązywania niektórych kwestii. Tak więc ONZ zajmowała się wieloma konfliktami, któ­rych widownią były obszary pozaeuropejskie. Miały one różno­rodny charakter.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.