OSTATNI ETAP WOJNY

Czwarty i ostatni etap wojny rozpoczął się 10 lipca 1951 r., kiedy to obie strony przeszły od walk manewrowych do walki pozycyjnej, a linia frontu ustabilizowała się. Przebieg działań frontowych miał zasadniczy wpływ na działania i rozstrzygnięcia polityczne. W pierwszym etapie wojny państwa zachodnie mobilizowały opinię publiczną do obrony za wszelką cenę marionetkowego re­żimu seulskiego. W drugim zaś — działały na rzecz unicestwienia KRL-D i rozciągnięcia kontroli nad całą Koreą. Marsz na północ odbył się zgodnie z rezolucją Zgomadzenia Ogólnego ONZ z 7 paź­dziernika 1950 r. W trzecim etapie wojny działalność dyplo­matyczna państw zachodnich koncentrowała się nad sprawą po­wstrzymania lub ograniczenia udziału ChRL w wojnie koreań­skiej. Wreszcie czwarty etap wojny był okresem żmudnych i prze­wlekłych rokowań rozejmowych.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.