OSTATECZNE PRZYJĘCIE

Ostatecznie, 27 listopada 1961 r. przyjęta została rezolucja przedstawiona przez grupę 38 krajów afroazjatyckich  uwzględ­niająca główne tezy projektu radzieckiego, ale nie określająca terminu ostatecznej likwidacji kolonializmu. W tej sprawie wy­stąpiły bowiem największe różnice . W rezolucji postulowano po­wołanie specjalnego komitetu NZ, który zająłby się nadzorem wykonywania postanowień przyjętej deklaracji. Projekt ten został przyjęty 97 głosami, bez sprzeciwu i przy 4 wstrzymujących się .Na mocy przyjętej rezolucji powołano komitet, którego za­daniem było wprowadzenie w życie deklaracji o przyznaniu nie­podległości krajom i narodom kolonialnym. W jego skład weszło 17 państw, głównie „trzeciego świata”.W pierwszych latach komitet ten odegrał pozytywną rolę jako forum walki o niepodległość obszarów zależnych oraz jako inicjator wielu działań ONZ w tej dziedzinie.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.