OSŁABIONA POZYCJA MOCARSTW

Rywalizacja ta dodatkowo osłabiała pozycję mocarstw kolo­nialnych na obszarach, nad którymi sprawowały one kolonialną kontrolę polityczną i ekonomiczną oraz stwarzała warunki, w których partie polityczne i ruchy narodowowyzwoleńcze w tych państwach mogły podjąć próby wykorzystania zarysowanych sprzeczności dla zagwarantowania sobie prawa do istnienia i pod­jęcia działań politycznych na rzecz realizacji własnych progra­mów. W rezultacie zakończenia drugiej wojny światowej uległa również wzmocnieniu pozycja Związku Radzieckiego, głównego zwycięzcy w tej wojnie. Stworzyło to nową sytuację międzyna­rodową sprzyjającą narastaniu czynników, na bazie których mo­gła się rozwinąć dekolonizacja obszarów kolonialnych i zależ­nych.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.