OSIĄGNIĘCIE CELU

Z chwilą uzyskania niepodległości przed krajami dysponują­cymi zasobami surowcowymi oraz dogodnymi warunkami natu­ralnymi dla rozwoju produkcji rolnej na potrzeby rynku świa­towego pojawiła się zupełnie realna możliwość ich wykorzystania w celu przyspieszenia własnego rozwoju ekonomicznego i sfi­nansowania niezbędnych inwestycji w oparciu o zwiększone zy­ski z tytułu eksportowanych produktów do krajów wysoko roz­winiętych. Cel ten można było jednak osiągnąć działając wspólnie. Nowo powstałe kraje nie dysponowały bowiem ani zbyt wielkim do- » świadczeniem, ani wysoko kwalifikowaną kadrą techniczną i eko­nomiczną, która pozwoliłaby poszczególnym państwom podjąć działania zmierzające w kierunku rewindykacji zysków osiąga­nych przez wielkie monopole. Można było tego jedynie dokonać wspólnie. W ten sposób kształtowały się przesłanki współpracy „trzeciego świata” na arenie międzynarodowej.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.