ORGANIZACJE REGIONALNE

Jednocześnie or­ganizacje regionalne stają się płaszczyzną konfrontacji wpływów państw kapitalistycznych zmierzających do podporządkowania ich sobie, narzucenia krajom „trzeciego świata” własnych kon­cepcji politycznych i ideologicznych poprzez wykorzystanie sieci powiązań neokolonialnych, wciągnięcie ich w orbitę wpływów świata zachodniego.Drugą formą współdziałania krajów „trzeciego świata” i szu­kania przez nie wspólnych możliwości działania na forum między­narodowym były podejmowane z ich strony inicjatywy dotyczące współpracy międzykontynentalnej i globalnej. Wyrazem tego ro­dzaju dążeń była wspomniana konferencja w Bandungu. Jej zwołanie poprzedziły długotrwałe przygotowania i konsultacje. Ostatecznie w dniach 18—24 kwietnia 1955 r. rozpoczęła ona swoje obrady z udziałem przedstawicieli 29 krajów Azji i Afryki.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.