OMAWIANY REGION

Omawiany region turystyczny obejmuje tylko środkową, turystycznie bardziej atrakcyjną część Wyżyny Małopolskiej. Stanowi ona około 5% powierzchni kraju i obejmuje woj. kieleckie oraz częściowo sąsiednie wo­jewództwa: częstochowskie,’ katowickie, krakowskie, tarnobrzeskie i ra­domskie. Na tym obszarze wyróżniają się 3 mniejsze rejony turystyczne, skupiające większość ruchu i obiektów turystycznych: Jura Krakowsko-” -Częstochowska, Góry Świętokrzyskie i Zagłębie Staropolskie. Poza nimi znajduje się Niecka Nidziańska i nadwiślański pas Wyży-^ ny Kielecko-Sandomierskiej. Walory wypoczynkowe tych~obszarów są skromnefleży tu natomiast~wiele miejscowości historycznych o wartoś­ciowych zabytkach.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.