ODRĘBNY KOMPLEKS SPRAW

Nie należy z tego wyciągać wniosku, że organizacja ta w tych warunkach nie odegrała większej roli w pełnej dekolonizacji tych obszarów. Ocena taka byłaby niesprawiedliwa. ONZ miała specjalne zasługi w mobilizowaniu światowej opinii publicznej, szerokich kół politycznych w całym świecie na rzecz wywierania nacisku na Portugalię, aby ta ustąpiła ze swoich kolonii. Organi­zacja ta udzielała wreszcie swego wsparcia ruchom narodowo­wyzwoleńczym walczącym na tych obszarach. W jeszcze wię­kszym zakresie wsparcia i pomocy udzielały tym organizacjom MPLA, FRELIMO, PAIGC, Organizacja Jedności Afrykańskiej, kraje socjalistyczne i postępowe siły polityczne w świecie zachod­nim. Odrębny kompleks spraw związany był z Rodezją, byłą kolo­nią brytyjską w Afryce, którą zamieszkujący biali osadnicy po­stanowili proklamować „niepodległą”, bez uwzględnienia stano­wiska nie tylko jakichkolwiek organizacji międzynarodowych czy też miejscowej ludności afrykańskiej, ale również Wielkiej Bry­tanii .

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.