ODPOWIEDNIA REZOLUCJA

Odpowiednia rezolucja w tej. sprawie została przegłosowana na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa 7 lipca 1950 r. Tym razem nie udzieliły poparcia tej rezolucji oprócz Jugosławii i Egiptu także Indie. W taki oto sposób Stany Zjedno­czone „zalegalizowały” swoją interwencję w Korei. Kraje rozwi­jające się w większości udzielały im w tej sprawie swego poparcia na forum ONZ. Nieliczne spośród nich zachowały się z re­zerwą wobec zbyt kategorycznych i drastycznych posunięć Sta­nów Zjednoczonych. Można zakładać, że nie zdawano sobie wów­czas w pełni sprawy z tego, do jak przewlekłych i wyniszczają­cych działań zbrojnych prowadzą te posunięcia. Dopóki brano pod uwagę możliwość izolowania KRL-D i rozstrzygnięcia kon­fliktu koreańskiego jako problemu lokalnego nie istniało wśród tych krajów poczucie realnego zagrożenia dla ich bezpieczeństwa interesów narodowych.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.