ODEJŚCIE OD DOTYCHCZASOWEJ PRAKTYKI

W ten sposób ONZ odstąpiła od dotychczasowej praktyki, kiedy to w konfliktowych sprawach zapraszała do debaty wszystkie zainte­resowane strony. Tak było w przypadku debaty nad problemem Palestyny, Grecji, Kaszmiru i Indonezji. Sprawą równie istotną było to, że zajmując nieprzejednaną postawę wobec KRL-D kraje rozwijające się utraciły szansę odegrania znaczącej roli w roz­wiązaniu konfliktu. Nie mogły one liczyć na zaufanie KRL-D i jej sojuszników, tym samym ich pozycja jako ewentualnych mediatorów w konflikcie słabła. Nieufność KRL-D do krajów rozwijających się, jako rzeko­mych obiektywnych rozjemców, miała swoje głębsze przyczyny i szersze motywacje. Przyczyną wojny koreańskiej był sztuczny podział kraju, który nastąpił na skutek odejścia Stanów Zjed­noczonych od ustaleń konferencji moskiewskiej w sprawie Korei z grudnia 1945 r. i narzucenia jej jednostronnych rozwiązań ma­jących na celu ustanowienie w całej Korei neokolonialnego reżimu i amerykańskiej dominacji!

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.