ODBICIE SYTUACJI POLITYCZNEJ

Tak więc w istocie polityka ta nie oznacza bynajmniej neutralizmu, lecz przeciwnie aktywną działalność na rzecz pogłębienia odprężenia. Zasady tej polityki i sposoby jej realizacji były oma­wiane na kolejnych konferencjach szefów państw i rządów kra­jów niezaangażowanych. Dotychczas odbyło się siedem takich konferencji (w nawiasach podano liczbę członków): pierwsza — Belgrad, 1961 r. (25) druga — Kair, 1964 r. (46) trzecia — Lusaka, 1970 r. (54) czwarta — Algier, 1973 r. (75) piąta — Kolombo, 1976 r. (85) szósta — Hawana, 1979 r. (92) siódma — Delhi, 1983 r. (99).W początkowym okresie działalność państw niezaangażowa­nych koncentrowała się głównie wokół walki z kolonializmem neokolonializmem, dyskryminacją rasową oraz imperialistyczną ekspansją w krajach „trzeciego świata”. Było to odbiciem sytua­cji politycznej lat sześćdziesiątych, a zwłaszcza dynamicznie po­stępującej likwidacji kolonializmu w Afryce oraz radykalizacji politycznej wielu państw azjatyckich i w świecie arabskim.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.