NOWO WYZWOLONE PAŃSTWA

Przeciwnie, liczne państwa nowo wyzwolone wyka­zały odrębność swych narodowych interesów w stosunku do Sta­nów Zjednoczonych.Stanowisko krajów rozwijających się wo­bec pokojowego rozwiązania konfliktu. Kraje rozwijające się były o wiele bardziej zainteresowane położeniem kresu działaniom wojennym w Korei aniżeli trwałym politycz­nym rozwiązaniem problemu koreańskiego. Pod tym względem od chwili włączenia się chińskich ochotników ludowych do dzia­łań zbrojnych w Korei ich postawa bardziej odpowiadała orien­tacji państw zachodnich niż socjalistycznych, które zmierzały przede wszystkim do usunięcia samego źródła konfliktu, a nie tylko jego skutków. Z kolei likwidacja przyczyn konfliktu wy­magała nade wszystko decyzji i rozstrzygnięć natury politycznej.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.