NIEZALEŻNIE OD SKUTKÓW POLITYCZNYCH

Niezależnie od doraźnych skut­ków politycznych działalność ta rozbudziła zainteresowania poli­tyczne również wśród tych ludów, które dotychczas nie przeja­wiały zbyt wielkiego zainteresowania problematyką walki o nie­podległość i nie podejmowały działań organizacyjnych dla wszczę­cia tej walki. W działaniach militarnych drugiej wojny światowej brały również bezpośredni udział dziesiątki milionów azjatów i afry- kanów, którzy właśnie wówczas po raz pierwszy zetknęli się z nowoczesną techniką i współczesnym sprzętem wojskowym. Wielu z nich zetknęło się po raz pierwszy z życiem zupełnie odmiennym od tego, jakie dotychczas wiedli w swoich rodzin­nych wioskach zagubionych w dżungli bądź głębi interioru.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.