NIEZAANGAŻOWANA POLITYKA

Zgodnie z nimi polityka niezaangażowania zmierza do rozszerzania utrwalania w świecie zasad pokojowego współistnienia, zawiera liczne akcenty antyimperialistyczne i antykolonialne, głosi hasła walki przeciwko kolonializmowi i neokolonializmowi, postuluje ograniczenie wyścigu zbrojeń i umocnienie solidarności państw niezaangażowanych na rzecz międzynarodowego odprężenia, li­kwidacji wszelkich form zależności i przyspieszenia rozwoju gos­podarczego. Dla realizacji tych zadań politycznych kraje nie- zaangażowane nie utworzyły bynajmniej zwartej organizacji międzynarodowej. Ruch ten jest luźną formą współdziałania i ko­ordynacji krajów, które postanowiły unikać angażowania się w wielkie konflikty dzielące dwa systemy społeczno-ekonomiczne: kapitalizm i socjalizm, przy jednoczesnym aktywnym działaniu na rzecz odprężenia międzynarodowego i pogłębienia współ­pracy.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.