NIEKTÓRE PAŃSTWA

Niektóre państwa podejmowały hasła maoistowskie traktują­ce o tym, że program rozbrojenia jest właściwie obliczony na pacyfikację „trzeciego świata” i stępienie ostrza prowadzonej przezeń walki antyimperialistycznej. Subtelności w podejściu do sprawy rozbrojenia potęgował fakt, że wiele państw „trzeciego świata” z chwilą uzyskania niepodległości przystąpiło do realizacji zakrojonego na sze­roką skalę programu zbrojeń. Zostało to przedstawione w zesta­wieniu dotyczącym udziału krajów rozwijających się w świato­wym imporcie broni w latach 1961—1971.Tempo zbrojeń krajów „trzeciego świata” w minionych dzie­sięcioleciach zaczęło systematycznie wzrastać. Z najnowszych analiz SIPRI wynika, że w 1981 r. świat wydatkował na zbroje­nia około 500 mld doi., podczas gdy w 1980 r. ocpny te szaco­wano na 400—425 mld doi. Udział krajów „trzeciego świata” w zbrojeniach w latach 1980—1981 wzrósł z 9 do 16°/o. Oznacza to, że w krajach tych tempo zbrojeń jest daleko wyższe niż przyrost dochodu narodowego.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.