NIEKTÓRE PAŃSTWA

Niektóre państwa stały na stanowis­ku, iż pokojowe współistnienie będzie mogło być uznane za jedną z zasad współżycia międzynarodowego dopiero wówczas, gdy zo­staną rozwiązane problemy najbardziej nękające „trzeci świat”: nędza i zacofanie gospodarcze, głód, analfabetyzm, ochrona zdro­wia itp. Uważały one, iż problemy „trzeciego świata” i występu­jące w nim konflikty będą powodowały stałe zagrożenie dla mię­dzynarodowego pokoju i z tych względów winny być one rozwiązy­wane przede wszystkim w pierwszej kolejności. W koncepcjach współpracy między Wschodem i Zachodem niektóre z tych państw dopatrywały się działań wymierzonych przeciwko ludom Po­łudnia. Tezy te były zręcznie podsycane i potęgowane przez ideo­logiczne oddziaływanie maoizmu, zaś z chwilą przyjęcia ChRL do ONZ przez działalność delegacji chińskiej w tej organizacji.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.