NIEKTÓRE KONFLIKTY

Niektóre konflikty w krajach „trzeciego świata” wynikały z przesłanek ideologicznych bądź historycznych. Jest powszech­nie znane, że są państwa, które właśnie w historii szukają uza­sadnienia dla realizowanej aktualnie polityki zagranicznej. Hi­storię zaś interpretować można różnie, zwłaszcza jeśli fakty zwią­zane z przeszłością wzmacniane są emocjami propagandy bądź nastrojami nacjonalizmu.Można zaryzykować tezę, że wojny, konflikty i kryzysy były cechą nieodłączną, towarzyszącą kształtowaniu się nowych nie­podległych państw, wewnętrznych struktur władzy i formułowa­niu programu działań na arenie międzynarodowej. Te liczne konflikty były negocjowane w różny sposób i na różnorodnych płaszczyznach. Część z nich udawało się rozstrzyg­nąć za pomocą rokowań dwustronnych, niekiedy z udziałem me­diatora.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.