NIE SPRECYZOWANY TERMIN

I jakkolwiek w Karcie nie sprecyzowano ter­minu, kiedy kraje kolonialne winny uzyskać pełną niepodległość, tym niemniej organizacja ta odegrała rolę światowego forum, na którym prezentowane były międzynarodowej opinii publicz­nej problemy związane z dekolonizacją. Tutaj także następowa­ła konfrontacja stanowisk rządów państw w tej sprawie, w tym metropolii kolonialnych, które w powstałych warunkach mogły znaleźć się pod wpływem międzynarodowej opinii politycznej, rozlegały się również głosy przedstawicieli ruchów narodowo­wyzwoleńczych, z trybuny ONZ prezentowały wreszcie swoje po­parcie dla rewolucji narodowowyzwoleńczych kraje socjalis­tyczne. Powyższe czynniki stworzyły warunki wewnętrzne i zewnę­trzne sprzyjające zapoczątkowaniu dekolonizacji.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.