NA ZNAK PROTESTU

Od 13 stycznia do 31 lipca 1950 r. w pracach Rady Bez­pieczeństwa nie uczestniczył przedstawiciel ZSRR na znak pro­testu przeciw nielegalnemu okupowaniu miejsca w ONZ przez reżim Czang Kaj-szeka. W tej sytuacji Stany Zjednoczone mogły z łatwością przeforsować w Radzie Bezpieczeństwa własną re­zolucję, jako że skutecznie mógłby ją zablokować jedynie Zwią­zek Radziecki, korzystając z przysługującego mu prawa weta. Ostatecznie rezolucja została przyjęta przy jednym głosie wstrzy­mującym się (Jugosławia). Bardziej obiektywne stanowisko pre­zentowała wówczas Jugosławia, która wychodząc z założenia, że informacje Rady Bezpieczeństwa o konflikcie w Korei są zbyt jednostronne i nie dają pełnego obrazu sytuacji dla wyrażenia jednoznacznego stanowiska zgłosiła własny projekt rezolucji.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.