NA PODSTAWIE ROZWAŻAŃ

Na podstawie powyższych rozważań można stwierdzić, iż ukształtowane zostały nowe warunki historyczne sprzyjające pod­jęciu na obszarach zależnych walki o niepodległość i likwidację kolonializmu Wraz z zakończeniem drugiej wojny światowej powstały za­tem nowe warunki międzynarodowe, w których walka z kolonia­lizmem mogła liczyć na powodzenie. Wojna osłabiła pozycje czołowych mocarstw kolonialnych. Państwa „Osi” (Niemcy, Wło­chy, Japonia) wojnę przegrały. Takie państwa zwycięskie jak m. in. Wielka Brytania, Francja, Belgia kończyły wojnę w sta­nie ogromnego wyczerpania gospodarczego i finansowego zadłu­żenia wobec zagranicy, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, które w okresie powojennym wysunęły się na czoło świata kapitalis­tycznego.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.