NA KONTYNENCIE EUROPEJSKIM

Wojna ta rozgrywała się przede wszyst­kim na kontynencie europejskim, ale jednocześnie działania wo­jenne Japonii, Niemiec hitlerowskich i Włoch wciągnęły w wir wydarzeń wojennych większość krajów kontynentu azjatyckie­go. Również Afryka, na terytorium której ścierały się wpływy walczących stron, nie pozostawała na uboczu rozgrywających się wydarzeń. Działania wojenne spowodowały ważne konsekwencje ekonomiczne, częściowo również polityczno-ideologiczne dla państw Ameryki Łacińskiej, w tym czasie od blisko stu lat już nie­podległych. Wojna przyspieszyła wzrost’ świadomości społecznej i naro­dowej ludności zamieszkującej kolonie i obszary zależne, zaś państwa biorące w niej udział korzystając ze środków masowej informacji, zwłaszcza radia, prowadziły szeroką kampanię pro­pagandową na rzecz uzyskania poparcia ludności zamieszkującej te obszary bądź jej neutralności.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.