NA KOLEJNEJ SESJI

Na kolejnej sesji ; Zgromadzenia Ogólnego 12 grudnia 1948 r. przekształcono Tym- j czasową Komisję w Komisję ONZ do Spraw Korei (UN Commission on Korea). Działała ona w tym samym składzie jeszcze : na początku wojny koreańskiej, tylko miejsce Syrii zajął przed­stawiciel Turcji. Komisja ONZ do Spraw Korei została ustano- j wioną w celu kontynuowania wysiłków na rzecz zjednoczenia Korei pod egidą ONZ na warunkach dyktowanych przez Stany Zjednoczone. Tak więc zaangażowanie niektórych krajów roz­wijających się w Korei zaczęło się znacznie wcześniej zanim jesz­cze wybuchła wojna domowa w tym kraju. Ich niechętna po­stawa wobeć KRL-D była w 1950 r. oczywista. Komisja ONZ do Spraw Korei była zobowiązana do przed­kładania corocznych raportów Zgromadzeniu Ogólnemu.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.