MÓWIĄC O POLITYCE ZAGRANICZNEJ

Mówiąc zatem o polityce zagranicznej tych państw, mamy na myśli te jej treści, które były wspólne dla wszystkich krajów oraz te, które wynikały ze specyficznych interesów grup regio­nalnych i kontynentalnych bądź bliskich sobie w sensie ideowo- -politycznym.Już z chwilą powstania pierwszych niepodległych państw w „trzecim świecie” podejmowane były posunięcia zmierzające do skoordynowania ich działalności zagranicznej. Przywódcy nowo powstałych państw rozumieli, że tylko wówczas będą mogli wy­wrzeć jakikolwiek wpływ na rozwój wydarzeń na arenie między­narodowej, jeżeli będą działali wspólnie, w sposób zgodny i za­planowany. Kraje te traktowane bowiem oddzielnie w większości posia­dają zbyt mały potencjał gospodarczy i polityczno-militarny, aby skutecznie wpływać na stosunki międzynarodowe. Dlatego waż­nym problemem w ich polityce zagranicznej było dążenie do jed­ności, które w różnych regionach „trzeciego świata” znajdowało swój wyraz w rozmaitych doktrynach politycznych i posunięciach organizacyjnych.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.